buku pustaka bangun
buku pustaka bangun

Buku alit punika kaparingan asma “Pustaka Bangun”, dipunanggit dinten Rebo Legi 25 Robingulakhir 1387 H utawi 02 Agustus 1967 dening Kyai Sayyid R. Damanhuri, Kyai Sayyid Dahlan Baabud, Kyai Sayyid Agil Baabud, Haji Syamhudi, R. Darmowarsito , R. Ali MS, R. Muh. Siroj ugi panitia khoul sanesipun kanti ngempalaken riwayat saking pra putrawayah turunipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim (Mbah Ahmad Alim Bulus) kanti penyelidikan sejarah ingkang kuat, awujud sumber – sumber kawontenan ing sejarah.

Buku punika isi sesorah ingkang kawaos dening Kyai Sayyid R. Damanhuri Pangenjurutengah Purworejo, wonten parepatan khoulipun Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim suwargi, ingkang ka 125 tahun, mapan wonten ing serambi Masjid Bulus Purworejo, dinten Kemis Paing jam 11.30 WIB, tanggal 2 Jumadilakhir 1387 H utawi 7 September 1967, wonten sakngajengipun pos darah Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim kirang langkung 300 tiyang.

Buku punika dipunserat ulang lan dipunsampurnakaken sarta dipunhimpun malih silsilahipun dening Sayyid R.Muhammad Ravie Ananda (tedhak turunipun Mbah Ahmad Alim ingkang kaping pitu (7) saking garwa Kalibening) ingkang mapan wonten ing Jl. Garuda 13 Kebumen Jawa Tengah, wonten ing dinten Selasa Kliwon, tanggal 03 Mei 2005. Saking usulipun pra darah Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim, buku supados kacetak kanti sederhana, supados saged dipunwaos dening pra putrawayah turunipun ingkang mbetahaken.

Sanajan sampun kataliti kanti ngatos – atos ananging dhumateng para maos ingkang manggihi kalepatanipun silsilah, mugi kersaha maringi pawartos dhateng :

1. Sayyid R. Muhammad Ravie Ananda, Jl. Garuda 13 Kebumen Jawa Tengah, utawi dhateng ;
2. KH. Sayyid R. Salim Al Mator, Jatisari Kebumen, utawi dhateng ;
3. Kyai Sayyid R. Khumsosi Al Mator, Jatisari Kebumen, utawi dhateng :
4. KH. Sayyid R. Muh. Nawawi Hisyam (Gus Wawi), Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Adikarso Kebumen, utawi dhateng ;
5. Kyai Sayyid R. Muhammad Taslim Tirip Purworejo, lan saged ugi dhateng ;
6. Sayyid R. Abdurrohman (Pak Dur Manten Lurah Bulus Purworejo).

DOWNLOAD Buku Pustaka Bangun Riwayat Mbah Ahmad Alim Bulus – Purworejo (versi revisi 2)

Buku Pustaka Bangun Riwayat Mbah Ahmad Alim Bulus – Purworejo (versi asli)

Silsilah Putro Wayah Keturunanipun Sayyidah Nyai Abdul Qodir Kedunglumpang Salaman Magelang

Tambahan silsilah

 

Oleh: Ananda. R

https://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/05/pustaka-bangun.jpghttps://kebumen2013.com/wp-content/uploads/2012/05/pustaka-bangun-150x150.jpgAnanda. RSejarahBuku Gratis,Buku Pustaka Bangun,Ebook Gratis,Kyai Sayyid Ahmad Muhammad Alim,Mbah Ahmad Alim BulusBuku alit punika kaparingan asma 'Pustaka Bangun', dipunanggit dinten Rebo Legi 25 Robingulakhir 1387 H utawi 02 Agustus 1967 dening Kyai Sayyid R. Damanhuri, Kyai Sayyid Dahlan Baabud, Kyai Sayyid Agil Baabud, Haji Syamhudi, R. Darmowarsito , R. Ali MS, R. Muh. Siroj ugi panitia khoul sanesipun kanti ngempalaken...Kembalinya jati diri Bangsa Indonesia yang berpancasila